د تولید وسایل

تجهیزات (1)

1. د خلاصولو ماشین

تجهیزات (2)

2. د جوړولو ماشین

تجهیزات (3)

3. د ویلډینګ ماشین

تجهیزات (4)

4. د اندازه کولو ماشین

تجهیزات (5)

5. Hydrostatic ټیسټ ماشین

تجهیزات (6)

6. آنلاین UT ماشین

تجهیزات (7)

د څنډه ملنګ ماشین

تجهیزات (8)

د الوتنې سور

تجهیزات (9)

د منځنۍ فریکونسۍ پروسس کول